Menu

Informatie

Van Triest B.V. is opgericht in 1959 en houdt zich bezig met het investeren in en het ontwikkelen van vastgoed in Nederland

De activiteiten richten zich voornamelijk op bedrijfsmatig vastgoed en vinden op uiteenlopende wijze plaats:

  • Verhuur vanuit de bestaande vastgoedportefeuille.
  • Ontwikkeling van nieuw bedrijfsmatig vastgoed op risico.
  • (Her)ontwikkeling van vastgoed op basis van specifieke wensen van huurders / opdrachtgevers.
  • Gerichte aankoop op verzoek van opdrachtgevers.

Ook na de oplevering blijft Van Triest nauw betrokken bij beheer, onderhoud en eventuele verbouwingen van de bedrijfsgebouwen.
Deze activiteiten worden verzorgd door ons serviceteam. Wij zijn er van overtuigd maatwerk te kunnen leveren dat aansluit bij uw huisvestingswensen.
Bel ons voor meer informatie (0528 – 23 24 00) of vul het informatieformulier in.

Raad van Commissarissen
Mr. M.J. Ubbens (voorzitter)
H.R. van Triest
H. Wiegel

Directie
H.J. van Triest
M.E. Lip RA

Contactpersoon

Herman J. van Triest Telefoonnummer: 0653 844 555, e-mail: herman@vantriest.nl